SIEMENS ARGUS 7SR10

Ҳимоя вазифалари

 • 27/59 Паст кучланиш/ортиқча кучланиш
 • 32 Йўналтирилган кучланиш
 • 32S Кучнинг ортишидан йўналтирилган сезувчан ҳимоя
 • 37/37G/37SEF Паст оқим фазаси /ўлчанган/ Ерга қисқа туташувдан сезувчан ҳимоя
 • 46BC Ўтказгичнинг узилиши/ юкнинг носимметрияланиши
 • 46NPS Фзаларнинг тескари кетма кетлигидаги ортиқ оқим (ток)
 • 47NPS Тескари кетмакетликнинг ортиқча кучланиши
 • 49 Термал ортиқча юк
 • 50 Тўсатдан ортиқча оқим
 • 50BF Ўчириш носозлиги
 • 50G/N/SEF Тезкор ҳаракатдаги ерга қисқа туташиш
 • 51 Вақтнинг кечикиши билан ортиқча оқим (ток)
 • 51с совуқ ҳолатда юкланиш (қувватнинг узоқ вақт ўчирилган ҳолати етарли)
 • 51G/N/SEF Вақтнинг кечикиши билан ўлчанган /Ҳосила/Ерга қисқа туташувдан сезувчан ҳимоя
 • 51В Кучланиш бўйича тушиш билан максимал оқимли (токли) ҳимоя
 • 55 Куч коэффициенти
 • 59N Нейтрал кучланишнинг силжиши
 • 64H Ерга туташувдан дифференциал оқимли (токли) ҳимоя
 • 67/50 Тезкор ҳаракатли максимал оқимли (токли) йўналтирилган ҳимоя
 • 67/50G/N/SEF Тезкор ҳаракатли ерга қисқа туташувдан йўналтирилган ҳимоя
 • 67/51 Вақтнинг кечикиши билан максимал оқимли (токли) йўналтирилган ҳимоя
 • 67/51G/N/SEF Вақтнинг кечикиши билан ерга қисқа туташувдан йўналтирилган ҳимоя
 • 81 Паст/юқори частоталар
 • 81HBL2 Чиқиш (ишга тушириш) оқими (токи) детектори

Назорат вазифалари

 • 60 CTS CT Трансформатор оқимини (токини) назорат қилиш
 • 60 VTS VT Кучланиш трансформаторини назорат қилиш
 • 74T/CCS Фавқулодда ўчириш ва ёпиқ контурни назорат қилиш
 • 81THD Синусоидал бузилиш коэффициентини назорат қилиш

Тартибга солиш фунциялари

 • 86 Қулфлаш
 • Назорат тугмаси (фавқулодда ўчириш контурини / ёпиқ контурни)
 • 79 Иҳтиёрий автоматик қайта ўчириш